ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โครงการCKDNET

ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหนา้ที่การเงินโครงการ CKDNET

นายนเรศ ชัยอำมาตย์