03/03/2017

ความรู้เกี่ยวกับไตเรื้อรัง

ความรู้เกี่ยวกับไตเรื้อรัง

RU-อาหารสำหรับผปRU-อาหารสำหรับผป
 
RU-สิ่งที่ทำให้ไตเสื่อมRU-การชะลอการเสื่อม
 
RU-อาหารสำหรับผปRU-การป้องกัน