24/08/2016

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ตัวอย่างอาหารเค็มมีโซเดียมสูง ควรหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ

  • ควรชิมก่อนปรุงอาหารทุกครั้ง ลดการใช้เครื่องปรุงรส
  • ใช้รสอื่นมาทดแทนเค็ม เช่น เปรี้ยว หรือเผ็ดจากพริก
  • ควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งเลือกใช้อาหารที่มีโซเดียมน้อยที่สุด
ใช้มะนาวและพริกปรุงรส เสริมรสชาติ เพื่อลดเค็ม และยังช่วยเจิญอาหาร
ดูปริมาณเกลือในฉลากอาหารที่เขียนว่า “โซเดียม”

กินอย่างไรชะลอไตเสื่อม

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารสำหรับผู้ป่วยไตเรื้อรัง