24/08/2016

กลเม็ด เคล็ดลับ กินอย่างไร ไตไม่วาย !!

หัวใจของการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  1. ลดโปรตีนจากอาหารหรือลดการรับประทานเนื้อสัตว์
  2. ไม่รับประทานอาหารเค็ม
  3. เลี่ยงไขมันจากสัตว์และกะทิ
  4. ควบคุมน้ำหนักตัว
  5. รับประทานอาหารให้ครบ 5   หมู่
ทำไมต้องควบคุมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคไตเริ้อรัง
  1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีโภชนาการที่ดี โดยไม่ขาดสารอาหารจำเป็นไม่รับประทานอาหารเค็ม
  2. หยุดยั้งหรือชะลอการเสื่อมของไต
  3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความผิดปกติในสมดุลของเกลือแร่ ได้แก่ โซเดียม โปแทสเซียม แคลเซียม และฟอสฟอรัส รวมทั้งภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งจะทำให้เกิดขบวนการทำลายโปรตีนในร่างกาย
  4. ป้องกันการเกิดภาวะบวมน้ำ หรือภาวะน้ำเกินในร่างกาย
  5. การมีคุณภาพชีวิตที่ดี