20/03/2017

สื่อแผ่นพับเรื่องโรคไตเรื้อรัง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไต_แผ่นพับ *เนื่องจากภาพที่โชว์มีขนาดเล็กหากต้องการนำไปปริ้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุณพัลลภา ที่เบอร์ 095-196-3140 เพื่อส่งไฟล์ต้นฉบับให้ท่านค่ะ

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0001

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0002

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0003

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0004

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0005

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0006

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0007

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0008

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0009

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0010

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0011

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0012

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0013

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0014

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0015

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0016

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0017

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0018

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0019