20/03/2017

สื่อPoster ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไต_โปสเตอร์ *เนื่องจากภาพที่โชว์มีขนาดเล็กหากต้องการนำไปปริ้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุณพัลลภา ที่เบอร์ 095-196-3140 เพื่อส่งไฟล์ต้นฉบับให้ท่านค่ะ

แผ่นพับ(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0020

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0017

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0016_0

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0014

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0013

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0012

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0011

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0010

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0009

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0008

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0007

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0006

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0005

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0004

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0003

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0002

โปสเตอร์(JAN19)_๑๙๐๑๒๑_0001