คำนวนปริมาณโซเดียม .....

ปริมาณ (ชช.) โซเดียม (มก.)